De gemeente Rheden en werkgroep Duurzaam Dieren West gaan samenwerken in een project op het gebied van duurzaamheid in Dieren West. De Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) bestaat ruim anderhalf jaar en werkt aan een actieve beweging binnen de wijk, waarbij zo veel mogelijk wijkbewoners met elkaar aan de slag gaan om de energietransitie in Dieren West invulling te geven.

De focuspunten zijn van de energietransitie zijn:

  • CO2-neutrale wijk op termijn;
  • Gezamenlijk kennis vergaren voor gedegen individuele/eigen beslissingen;
  • Bereikbare oplossingen;
  • Regie op de toekomstige energievoorzieningen in de wijk;
  • Actieve participatie in gemeentelijke/regionale netwerken.

De energietransitie is geen ‘gelopen race’. Er bestaat geen ‘beste aanpak’. De weg is leren en nieuwe inzichten delen en benutten. De werkwijze van de werkgroep is onder meer het organiseren van wijkavonden, het inrichten van werk- en discussiegroepen en het onderhouden van een informatieve website. Daarnaast worden er in de toekomst collectieve verduurzamingsplannen opgezet en uitgevoerd.

De gemeente heeft een sleutelpositie in de energietransitie en is daarom een belangrijke partner voor de werkgroep. De gemeente en de WDWW zetten samen een pilot op om de Global Goals door te vertalen naar de buurten en de inwoners van Dieren West. De gezamenlijke opgave is niet alleen van technische aard, maar heeft ook economische en financiële kanten. Bovendien heeft het impact op het welzijn en welbevinden van de wijkbewoners en genereert het infrastructurele vraagstukken. De wijkbewoners worden daarom vanaf het begin betrokken bij het project.

 

Deel dit nieuwsartikel op