De programma-manager Global Goals van de gemeente Rheden participeert vanaf april 2018 in de landelijke denktank van VNG International inzake SDG-indicatoren. De Nederlandse gemeenten willen een bijdrage leveren aan het realiseren van de SDG’s. VNG International wil een gezamenlijke monitoringstool / instrument ontwikkelen, om zowel binnen de gemeenten als naar buiten inzichtelijk te maken wat er al gebeurt in gemeenten op dit gebied (verantwoording/bewustwording), en welke ontwikkeling daar in plaatsvindt; (integrale) besluitvorming gelieerd aan de targets van de SDG’s te stimuleren. Als het goed is vertalen de effecten van de gemaakte keuzes zich na verloop van tijd. Dit met als doel om:

–          Te inspireren: collega’s binnen de gemeente bewust(er) maken van de SDG’s, inclusief de doorwerking ervan op het lokale niveau en de verbinding daarvan met wereldwijde uitdagingen.

–          Beleid te informeren: bestaande (lokale) data te herordenen en nieuwe data te genereren waardoor gebruikers nieuwe inzichten kunnen opdoen voor te maken (beleids)keuzes. In die context wordt ook samenhang, balans en evt. tegenstrijdigheden zichtbaar tussen hetgeen de SDG’s beogen.

–          Participatie te stimuleren: stakeholders in de stad bewust maken van hun mogelijkheden om bij te dragen aan de SDG’s.

Deel dit nieuwsartikel op