Zie voor het hele artikel: Reformatorisch Dagblad

Gemeenten, bedrijven, scholen en goededoelenorganisaties. Honderden instellingen vlagden op 25 september om het vijfjarig bestaan van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te vieren.

Van globale naar lokale doelen in Rheden

Slechts een paar gemeenten in Nederland kunnen zich de „meeste inspirerende globalgoalsgemeente van Nederland” noemen. Rheden wel. In het jaar 2019 ging de Gelderse gemeente met die titel aan de haal.

De SDG’s waren leidend in het coalitieakkoord van het huidige college (2018) en de kleurige logo’s van de duurzame ontwikkelingsdoelen tooiden in de afgelopen jaren al menig beleidsstuk.

Volgens Dorus Klomberg, wethouder duurzaamheid bij de gemeente Rheden, vormen de SDG’s een mooie kapstok om te verduurzamen. „Alle ambtenaren gebruiken ze. De SDG’s werken in Rheden als een soort checklist: wat betekent beleid op sociaal gebied, voor het klimaat, de waterveiligheid en meer? We proberen iedere ontwikkeling aan meerdere kansen te koppelen. De SDG’s helpen ook tegen de verkokering van afdelingen en om binnen de gemeentelijke organisatie beter samen te werken.”

Omdat VN-doelen vrij algemeen geformuleerd zijn, is er een vertaalslag nodig, zegt Klomberg. „Wij proberen ze concreet te maken: van globale naar lokale doelen.” Met die vertaalslag is Klomberg nog bezig. Samen met de gemeenteraad. Volgend jaar verwacht hij het programma te presenteren.

De wethouder ziet dat er al verschillende inspirerende resultaten behaald zijn. Zoals een project om van Dieren een fietsdorp te maken en de Operatie Steenbreek voor meer groen en minder tegels in de gemeente. Klomberg noemt verder een gesprek met religieuze instellingen om te weten te komen hoe zij kunnen bijdragen aan de SDG’s en de talentenjacht VeluwezOOOm got Talent. „Dat was een groot succes. Daarbij daagden we scholieren uit om een 18e SDG te verzinnen. Dat is uiteindelijk ”Deel en geef door” geworden. We gebruiken dit doel nu ook in het beleid van de gemeente.”

De gemeente draagt tot slot internationaal een steentje bij aan het bereiken van de doelen. Zo stimuleert Rheden de economie in de Rwandese gemeente Rubavu. „Daarnaast versterken we het openbaar bestuur in die plaats. De SDG’s zijn daarbij een soort taal waarmee je met elkaar in gesprek gaat.”

Deel dit nieuwsartikel op