Het project VeluwezOOOm Dream Job is tot stand gekomen in samenwerking met Ondernemers, Onderwijs en Overheid.
Samen werken we aan de ontwikkeling van kwetsbare inwoners door een uniek traject van 12 weken in combinatie met de ontwikkeling van een hybride leeromgeving.
Met dit project werken we aan eerlijk werk en economische groei (Global Goal 8) maar ook aan beter onderwijs (Global Goal 4). Dit doen we door te delen en door te geven (Global Goal 18)
en in samenwerking met onze partners (Global Goal 17).

De 10 deelnemers volgen gedurende 6 weken 4 sessies per week bestaande uit onderwijs, praktijk, sport en coaching. Alle lessen zijn op elkaar afgestemd en de deelnemers
worden geïnspireerd door verschillende ervaringsdeskundigen. Gedurende het gehele traject staat er een coach naast hen om te ondersteunen en werken we nauw samen

met hulpverlening en begeleiders. De laatste 6 weken gaan de deelnemers stage lopen met daarnaast minimaal 1 uur per week coaching.
Na 12 weken sluiten we het traject af met een certificaat en behouden ze het online portfolio waar zij verder aan kunnen werken.

 

Deel dit nieuwsartikel op