Woensdagavond 8 mei 2019 hebben ruim 90 deelnemers op de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp een simulatie-game gespeeld over de impact van het werken aan de Global Goals. In drie ‘werelden’ konden deelnemers verdeeld in 5 teams per wereld geld en tijd inzetten voor de verschillende goals. Daarnaast had ieder team een individuele doelstelling.

Het inzicht dat in de simulatie de deelnemers bracht was dat er verschillende fasen te onderscheiden zijn: 1. Pionieren zonder vanuit het geheel te redeneren (met een onbedoeld en ongewenst resultaat), 2. Bewustwording door inzicht in het resultaat, 3. Meer doelgericht handelen vanuit het eigen team (leidend tot spanningen tussen de teams) en tot slot 4. Samenwerking tussen de 5 teams op iedere wereld, door tijd en geld te bundelen en gezamenlijk gericht in te zetten. Deze laatste fase bleek naar verhouding met de eerste fasen het meeste rendement op te leveren!

Een inspirerende avond!

Deel dit nieuwsartikel op