Religieuze instellingen hebben een belangrijke rol in het realiseren van de ambities op de verschillende Global Goals in 2030. Op dit moment is er wereldwijd nog weinig aandacht voor  de rol van religieuze instellingen terwijl meer dan 80% van de wereldbevolking religieus is.

Religieuze instellingen kunnen een grote rol spelen als het gaat om bijvoorbeeld armoede, beter onderwijs, gendergelijkheid, vredesopbouw en klimaatverandering. Ook in Rheden willen wij de instellingen graag betrekken bij het realiseren van de Global Goals. Inmiddels is er een succesvolle eerste bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van de verschillende lokale instellingen.  Er is uitgebreid gesproken over de bedoeling van Global Goals en op welke wijze de  instellingen nu al bijdragen aan de doelen voor 2030.

Afgesproken is om in de tweede helft van 2019 weer bij elkaar te komen. De instellingen presenteren dan hun bijdragen en ideeën voor versterking van het partnership met de gemeente op dit thema.

Deel dit nieuwsartikel op