Tweedejaars mbo-ers van de opleiding Zorg en Welzijn van het Astrum College in Velp doen mee aan het project Speaking Minds.
Speaking Minds is een project in samenwerking met Save the Children, Defence for Children en Stimulansz. Gemeenten, jongeren en scholen werken onder begeleiding van het project Speaking Minds aan een effectief armoede- en schuldenbeleid. Dit project heeft als doel jongeren een stem te geven in de aanpak van het bestrijden van armoede.
In onze gemeente zijn een groep met Studenten van het Astrum College in Velp gestart met de volgende lokale onderzoeksvraag:

  • Wat hebben jongeren die opgroeien in armoede nodig om mee te kunnen doen in de samenleving?

Via onder andere gesprekstafels met de gemeente en experts, het afleggen van een veldbezoek, verrichten zij gedurende 11 weken eigen onderzoek.
Dit advies wordt voorgelegd aan de gemeente om ervoor te zorgen dat het lokale beleid (nog) beter aansluit op de doelgroep. Daarnaast heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook een beleidsvraag uitgezet onder twee scholen in Nederland.
Waaronder een groep Studenten van ook het Astrum College in Velp. Deze onderzoeksvraag luidt als volgt.

  • Hoe zorg je dat jongeren géén schulden maken als ze klaar zijn met school en een baan zoeken en gaan werken?

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, zijn de jongeren eerst zelf gaan brainstormen over Armoede en Schulden. De jongeren overhandigen binnenkort hun adviezen op de lokale onderzoeksvraag aan Gea Hofstede, op 15 november. Een week later worden de adviezen op de landelijke onderzoeksvraag aan het Ministerie in Den Haag overhandigd.

Voor meer informatie zie ook: www.speakingminds.nl

Deel dit nieuwsartikel op