In de gemeente Rheden werken Ondernemers, Onderwijs en Overheid (3 O’s) samen aan projecten in een eigen dynamiek en aanpak onder de naam Triple Helix VeluwezOOOm.

Ondernemers en leerlingen/studenten van zowel vo, havo als vmbo leren van elkaar en inspireren elkaar. Deze vernieuwende samenwerking tussen onderwijs en ondernemers, gefaciliteerd door de gemeente, heeft al verrassende resultaten opgeleverd.

Onlangs is door het vakblad Vecon uitgebreid gepubliceerd over de lokale triple helix VeluwezOOOm. Klik hieronder om de publicatie te zien.

20190125artikel vecon tripple helix (002)

VeluwezOOOm is het overkoepelende orgaan voor alle activiteiten die worden ontplooid vanuit de 3 O’s. Eigenlijk is er al een ‘O’ toegevoegd namelijk de O van omwonenden. Ruim 2 jaar geleden is het traject gestart en VeluwezOOOm is uitgegroeid tot een volwassen netwerk waar de 3 (4) O’s elkaar steeds meer en beter weten te vinden. VeluwezOOOm bouwt samen met Ondernemers, Onderwijs, Overheid én Omwonenden aan een omgeving waar succesvol ondernemerschap en ondernemend werknemer schap ruim baan krijgen.

Global Goals en de triple helix

Binnen de Triple Helix VeluwezOOOm werken partijen aan concrete projecten. Hierbij wordt rekening gehouden met de 17 Global Goals, om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’. Bij de verschillende projecten is hier veel aandacht voor. In Rheden is zelfs een 18e Global Goal toegevoegd: Share and Pass on (Deel en Geef door). Hoe toepasselijk voor Triple Helix VeluwezOOOm waarbij het gaat om het delen en doorgeven van kennis.

Enkele projecten waar de Global Goals prominent aan de orde zijn geweest zijn: Living Lab Rainvalley (hoe zorg je ervoor dat de waterdoorlatendheid van de bodem verbetert), veluwezOOOm got Talent! (talentenprogramma voor scholieren/ studenten om een onderneming te starten), Dream Job (ontwikkelingsprogramma voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt).

20190125Voorkant TEO Tijdschrift

Deel dit nieuwsartikel op