De Oranjebuurt is een buurt met een aantal lanen met namen van het Koninklijk Huis in Dieren. De buurt ligt tegen het station aan.  De gemeente Rheden is voornemens te investeren in het vervangen en vergroten van de capaciteit van de riolen. Daarnaast worden een aantal hydraulische voorzieningen getroffen om water in de straten te voorkomen. Het project is in de lange-termijn-planning, het ‘Watertakenplan’ opgenomen.  In het Watertakenplan is de voorbereiding voorzien in 2019, de uitvoering vanaf juli 2020. In de projectopdracht kan tevens een volledig nieuwe reconstructie van bestrating en groen worden opgenomen. De buurt kan daarbij tevens ingericht worden als 30 km zone.

Vanwege de noodzakelijke bezuinigingen worden alle projectopdrachten met investeringsvoorstellen nogmaals aan het College voorgelegd. Voorheen waren dit roulatiestukken vanwege het feit dat deze projecten al begroot zijn, nu is het een bespreekstuk. Een sterke argumentatie voor de onderbouwing helpt bij het krijgen van groen licht voor de realisatie.

Een groep trainees van Rijkswaterstaat gaat deze zomer aan de slag met het ontwikkelen van een aantal scenario’s waarbij ook indicaties van kosten, risico’s en financieel rendement op alle verschillende Global Goals in beeld worden gebracht. Is het zo dat bij maximalisatie van de Global Goal bijdrage, het maatschappelijk rendement ook toeneemt?  Het project wordt begeleid vanuit de gemeente Rheden door Mark Hazeleger (opdrachtgever), Henk Doeleman (programmamanager Global Goals) en beleids- en beheermedewerkers Bodem, Water en Rioleringen.

https://nationaalbodemtraineeship.nl/

Deel dit nieuwsartikel op