De gemeente Rheden wil graag met het Rhedense bedrijfsleven een stap zetten om hier gezamenlijk concreet invulling aan te geven. Daarom worden alle Rhedense bedrijven uitgenodigd. De gemeente is geïnspireerd door de samen met Van Hall Larenstein ontwikkelde aanpak voor de SDG Demonstrator (zie Projecten).

De gemeente Rheden biedt daarom de ondernemers in Rheden een workshopreeks aan waarin zij haar ondernemers meeneemt in het gedachtegoed van de Global Goals.
Gezamenlijk verkennen wij wat de meerwaarde kan zijn voor uw bedrijf om met de Global Goals aan de slag te gaan en hoe uw bedrijf hieraan concreet invulling kan geven. De volgende workshops zullen gehouden worden:

  • Workshop 1: Kennismaking met elkaar, de bedrijven en de Global Goals (13 juni 2019).
  • Workshop 2: Prioriteiten voor het eigen bedrijf (19 september 2019).
  • Workshop 3: Doelstellingen voor de eigen organisatie (24 oktober 2019).
  • Workshop 4: Integratie in strategie, structuur en cultuur (21 november 2019).
  • Workshop 5: Rapportage en communicatie (12 december 2019; nader te plannen: presentatie aan de gemeenteraad).

De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis van 09.00 uur – 12.00 uur waarna afgesloten wordt met een gezamenlijke netwerklunch.

Deel dit nieuwsartikel op