Roya is ambassadeur van Global Goal 11: duurzame steden en gemeenschappen. Als ontwikkelmanager werkt Roya van buiten naar binnen. De inwoner van de gemeente staat voorop. Duurzaamheid gaat niet alleen over energie en woning maar ook over relaties en sociale contacten opbouwen. En dat is precies haar dagelijkse werk. Alles wat ze doet staat in het teken van duurzame steden en gemeenschappen.

 

Bij welke GG activiteiten ben je momenteel betrokken?

De initiatieven waar Roya aan werkt komen altijd vanuit de inwoners. Meestal vanuit de relatie. De connectie met de Global Goals moet op een natuurlijke manier gaan. Een mooi voorbeeld zijn de ‘Ik buurt mee’ initiatieven. Zo is er een platform opgezet en de gemeente heeft een budget beschikbaar gesteld, maar de inwoners zelf bepalen en organiseren wat ermee gaat gebeuren. Elk huishouden heeft een cheque van 7,50 euro gekregen. Deze mogen ze doneren aan een initiatief. Inwoners krijgen de mogelijkheid om zelf met ideeën te komen. Enige voorwaarde is dat het moet bijdragen aan de leefbaarheid en het moet wettelijk toegestaan zijn. De initiatiefnemers gaan zelf lobbyen bij inwoners om de cheques aan hun initiatief te doneren. Daardoor ontstaan heel veel contacten en initiatieven met draagvlak, waarbij vaak veel meer hulp en sponsoring binnengehaald wordt dan de cheque alleen. Zowel inwoners als bedrijven voelen zich betrokken. Hiermee maak je de wijk duurzamer en stimuleer je de lokale economie.

Er zijn hele mooie initiatieven uit voortgekomen. Sommige hebben zelfs een eigen facebookpagina. Eind juni is bijvoorbeeld de opening van een speeltuin. Wijkbewoners voelen eigenaarschap voor de speeltuin. Ze zijn hier lang mee bezig geweest, waardoor ze zich meer verbonden voelen en bijvoorbeeld ook niet snel meer zullen wegtrekken uit de wijk. Dit draagt bij aan duurzame steden en gemeenschappen.

 

In hoeverre speelt integraal samenwerken een rol in je werk?

De gemeente moet als netwerkorganisatie integraal een rol pakken. Ontwikkelmanagers proberen invloed te hebben op de organisatieontwikkeling bij het stukje integrale aanpak. Samen kom je verder, maar je moet wel de juiste mensen aan elkaar verbinden, zowel intern in de organisatie als met externe partners. We hebben bv. een warmtevisie en een woonvisie. Wanneer je onderwerpen samen en vanuit inwoners en partners oppakt, kan dat helpen je doelen te behalen. Kijk vanuit de inwoner naar wat voor hen belangrijk is. Je kunt dat gebruiken om te sturen naar doelen met betrekking tot woon- en warmtevisie. Mensen met weinig geld zullen hun tuin uit zichzelf niet groener maken. Ze hebben hele andere prioriteiten. Je kan kijken of je daarop kan aansluiten en daaruit een brug kan maken naar een groenere tuin.  Je moet samen kijken welke kapstok je kunt gebruiken  om binnen te komen en je doel te bereiken. Belangrijk is dat je vanuit een vraagstuk gaat werken. Zoek de mensen die je erbij nodig hebt. Ook politiek.

 

Wat zou je willen uitstralen?

Elke inwoner is belangrijk en wil ik een stapje verder helpen. Op die manier draag ik elke dag bij aan duurzamere steden en gemeenschappen.

 

 

 

 

Deel dit nieuwsartikel op