Van welke Global Goal ben je ambassadeur en waarom?

Wanda Groeneveld en Cora Westhoff zijn samen ambassadeur van Global Goal 9: Industrie innovatie en infrastructuur. Als duo vergroten zij hun impact, in samenwerking met hun team Informatie. Ze hebben gekozen voor een Global Goal die bij hun dagelijkse werkzaamheden, innovatie van de organisatie, past. Cora vindt een belangrijke drijfveer in haar werk, dat het werk wat ze doet ertoe doet, niet alleen binnen de organisatie maar ook daarbuiten. De Global Goals helpen bij het verbinden van mondiale naar lokale doelen en vice versa. Dit geeft structuur waardoor je een betere bijdrage kan leveren aan een duurzame toekomst. Voor Wanda vielen alle puzzelstukjes in elkaar toen ze gevraagd werd ambassadeur te worden. Ze had net haar mastermodule leren en innoveren gehaald en daarnaast is ze in haar werk bezig  met innoveren.

 

Bij welke Global Goal activiteiten ben je momenteel betrokken?

Alles wat we doen is terug te voeren op innovatie, waarin we werken met 3 pijlers: Innovatie, robotisering en data gedreven sturen. Op alle drie de gebieden hebben we projecten lopen vanuit team Informatie.

Een concreet voorbeeld van dit moment is de inzet van data analyse bij het thema voedselbank. Hierbij wordt onder andere gekeken naar vragen als waar zitten de uitgiftepunten en waar komen de klanten vandaan? Klopt dit met de verwachtingen? Zijn er bepaalde wijken die opvallen? Factoren zoals leeftijd, gezinssamenstelling en opleidingsniveau worden meegenomen. Sommige gegevens worden aangeleverd door de voedselbank zelf. Uiteraard rekening houdend met de privacyregelgeving. Andere gegevens komen bijvoorbeeld van het CBS en registraties van de gemeente zelf. Door het combineren en analyseren van gegevens en deze waar mogelijk af te beelden op een kaart wordt dit thema veel inzichtelijker: samenwerken, verbinding zoeken, dwarsverbanden zien. Hierdoor kan doelgerichter gewerkt worden. De voedselbank kan haar dienstverlening verbeteren, Team werk en inkomen kan bijvoorbeeld gerichter voorlichting geven.

 

Een ander voorbeeld is innovatief werken: onze dienstverlening optimaliseren door werkprocessen te verbeteren. Robotisering en data gedreven werken spelen daarin een belangrijke rol. Innoveren is een middel om klanten beter te bedienen. Door robotisering hoeft bijvoorbeeld. bulkverwerking niet meer handmatig te gebeuren. Dat scheelt collega’s tijd en ruimte waardoor ze tijd hebben voor andere dingen.

 

Wat zou je willen uitstralen?

Innovatie van de gemeente door innovatie van de (gemeentelijke) organisatie.

Ons doel is om onze dienstverlening aan de inwoners te verbeteren door collega’s te stimuleren en te faciliteren hun werk dagelijks efficiënter, effectiever én plezieriger te maken. Zowel leren op het gebied van bedrijfsvoering als op gedrag.  Daarbij spelen wendbaarheid, leren, nieuwsgierigheid, samenwerken, eigenaarschap en daadkracht een belangrijke rol. Wanda gaat bijvoorbeeld kijken naar wat we leren van de afgelopen maanden thuiswerken vanwege de Covid19. En hoe we dit verder kunnen uitbouwen op de verschillende gebieden die dit raakt zoals huisvesting, ICT, leiderschap, gedrag. Door Covid19 zijn we daar ad hoc mee begonnen, terwijl er ook al initiatieven liepen. Hoe kunnen we dit samenbrengen en verstevigen zodat we extra winst kunnen halen.

 

Het mooie van de Global Goals is dat je de samenhang gaat zien tussen verschillende onderdelen.

Het helpt je verbinding te houden met waar je het voor doet. Dat wat je doet moet wel iets toevoegen.

 

Deel dit nieuwsartikel op