Gemeenten kunnen op veel manieren werken aan een betere wereld. Hoe ze dat kunnen doen staat centraal bij het congres Werken vanuit Sustainable Development Goals, de zeventien Global Goals.

Het congres is op 29 maart gehouden in Rheden. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Rheden, VNG International, de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW).

Wereldwijd

De zeventien doelen staan in de wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling, in 2015 geformuleerd door de Verenigde Naties. De VN roepen gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen op de doelen bij hun werk te gebruiken. En zo samen te werken aan een betere wereld. Zo zijn er doelen over gezondheid, economische groei, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. De VN noemen een einde maken aan armoede de grootste uitdaging van deze tijd.

Grens overstijgend

De Sustainable Development Goals zijn onderling sterk verbonden. Bovendien raken maar liefst dertien van deze doelen aan de openbare ruimte. Omdat duurzaamheid een grensoverstijgend thema is, bieden organisaties uit verschillende domeinen dit congres gezamenlijk aan hun netwerken aan. De gemeente Rheden is de gastheer. In januari 2018 heeft VNG International Rheden uitgeroepen tot meest veelbelovende Global Goals-gemeente. De gemeente Rheden ontdekte dat gemeenten veel kunnen met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen: ze geven structuur, richting en focus aan de doorontwikkeling naar een netwerkorganisatie, een traject waarmee de gemeente al bezig was. De gemeente Rheden hanteert de doelen als basis voor haar hele beleid, en nodigt andere organisaties van harte uit om zich samen in te zetten voor de Global Goals.

Deel dit nieuwsartikel op