Gemeente Rheden heeft in haar nieuwe coalitieakkoord ‘Rheden geeft Energie’ de Global Goals prominent naar voren gebracht. Zo geeft Rheden een belangrijk voorbeeld van hoe gemeenten de Global Goals-agenda lokaal uit kunnen werken.

Focus op energie en samenwerking
Centraal in het coalitieakkoord staat ‘energie’: energie in werk, in de woningvoorraad, in de jeugd en in duurzame energie. Bovendien zet Rheden in op samenwerking om haar doelen te bereiken: op lokaal, regionaal, landelijk én mondiaal niveau. Rheden werkt met de Global Goals om verder te komen in de samenwerking met haar partners. En met deze keuze ondersteunt ze ook haar medewerkers op de weg richting een netwerkorganisatie. Zo heeft Rheden de Global Goals omarmd als verbindende schakel in het coalitieakkoord. In de samenwerking met gemeenten dichtbij en ver weg en met partners die aan dezelfde doelen willen werken.

Rheden geeft Energie download ‘Rheden geeft Energie’
Global Goals als inspiratiebron download Global Goals als inspiratiebron
Deel dit nieuwsartikel op