Met ingang van 11 maart is het vertrouwde B&W-voorstel aangepast. Aan de vaste invoervelden ‘portefeuillehouder’ en ‘begrotingsprogramma’ is een extra veld toegevoegd. Hier vermeld je aan welke Global Goal(s) jouw voorstel een bijdrage levert. Op die manier maken we onze prestaties beter inzichtelijk en maken we de Global Goals vast onderdeel van ons werk. Dezelfde wijziging is ook doorgevoerd in het Raadsvoorstel. Een eerste evaluatie na een maand leert dat het helpt om:

  • Je te beperken tot de top 3 belangrijkste goals;
  • De beschrijving te beperken tot de meerwaarde die het denken vanuit de goals voor het plan heeft betekent.
Deel dit nieuwsartikel op