De Gemeente Rheden heeft op 28 juni jl. In Den Haag een presentatie over de Global Goals gehouden voor een international gezelschap dat een opleidingstraject volgt bij The Hague Academy for Local Governance.

Het thema dat centraal stond  was ‘working towards better local services: succesfull management of change in and across organisations’.

Gemeente Rheden heeft zich met name gericht op haar nieuwe interne organisatiestructuur (gebaseerd op de Global Goals) en hoe dit concreet uitgewerkt kan worden richting inclusieve dienstverlening van de gemeente aan de burgers.

Na de presentatie hebben alle deelnemers een persoonlijk actieplan opgesteld om service delivery in hun gemeente inclusiever te maken en hoe dit aan de hand van de Global Goals concreet gemaakt wordt op lokaal niveau.

Deel dit nieuwsartikel op