De gemeente Rheden en het bestuur van de Ondernemers Club Rheden (OCR) hebben gezamenlijk op 8 februari 2017 een bijeenkomst georganiseerd voor de leden van de OCR. Het thema van de avond was: Global Goals en de toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven en onderwijs.

Koninklijke Gazelle kwam onder meer vertellen hoe zij handelen in de geest van de Global Goals. Zo presenteerden zij hoe Gazelle invulling geeft aan vitaliteit van de medewerkers (Global Goal 4). Hogeschool van Hall Larenstein heeft een presentatie gegeven over de wijze hoe zij invulling geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Bijeenkomst Ondernemers Club Rheden

Deel dit nieuwsartikel op