Marlijn Bijker heeft op 8 april haar plan ‘Van visie naar actie op GG 16’gepresenteerd aan alle ambassadeurs. Met haar Prezi presentatie is het haar gelukt om verhalend en boeiend te vertellen over hoe je als lokale ambassadeur invulling kunt geven aan de door de ambassadeur geadopteerde goal.

Eenvoud was haar kracht. Ook verwoordde zij mooi hoe het GG denken haar net even verder deed denken dan zij gewend was en zo haar toegevoegde waarde voor de inwoners nog verder kon vergroten.

  1. Inlezen in internationale hoofd en subdoelen
  2. Deze doelen vertalen naar lokaal beleid
  3. Collega’s van uitvoering en beleid betrekken d.m.v. gesprekken
  4. In de gesprekken komt altijd de Waarom? vraag naar voren. Dus zaak om goed uit te leggen!
  5. Uit de gesprekken blijkt wat er al allemaal wordt gedaan (wat doen we al?)
  6. Uit de gesprekken komt ook naar voren wat we nog allemaal (kunnen) gaan doen (toekomst)

https://prezi.com/view/i2pkOkZQQ3GPWlGQFmGh

Deel dit nieuwsartikel op