Wouter Kroes, student van de Universiteit Twente, heeft voor de gemeente Rheden in de periode juni-augustus 2018 een bacherlor-onderzoek gedaan. Centraal in het onderzoek stond de theorie van Kotter over de 8 accelerators voor het ontwikkelen naar een netwerkorganisatie.


Fig. 1: de acht accelerators voor het ontwikkelen naar een netwerkorganisatie

Voor dit onderzoek is een groep ambassadeurs voor de Global Goals geïnterviewd. Analyse van de resultaten heeft plaatsgevonden aan de hand van de Grounded Theory methode. De uitkomsten laten zien dat alle acht accelerators door de ambassadeurs worden herkend. Twee accelerators krijgen relatief (te) weinig aandacht: het creëren van een bredere leidende coalitie (2) en het institutionaliseren van de veranderopgave (8). De gemeente Rheden heeft hiervoor nu extra acties vastgesteld!

De Global Goals stimuleren volgens de ambassadeurs de gewenste verandering door het bieden van een kader voor gemeenschappelijke opgaven en het bieden van één taal voor gemeente, bedrijven, onderwijspartners en inwoners.

Deel dit nieuwsartikel op