Studenten mee laten denken over de Global Goals? Daartoe heeft gemeente Rheden studenten van Titus Brandsma, Aeres MBO Velp, Helicon , Astrum College , Het Rhedens, OCR en van Hall Larenstein uitgedaagd om een 18e Global Goal te laten verzinnen. Deze creatieve vraag heeft geleid tot een nieuw Rhedens Doel 18: ‘Share and Pass On’.

De uitdaging vond plaats in de context van een project waarbij 14 studenten van de Rhedense Hogeschool Van Hall Larenstein individueel een start-up zijn begonnen met ondernemers in de gemeente. Centraal binnen de start-ups staan de Global Goals. In een beginstadium van de challenge heeft de gemeente de studenten uitgedaagd een 18e duurzame ontwikkelingsdoelstelling te verzinnen. “Dit heeft tot hele leuke ideeën geleid en vooral een bewustzijn over de Global Goals omdat ze er nu heel intensief in zijn gedoken om een extra goal te verzinnen,” aldus directeur Frank Landman.

Het winnende idee van studente Jolien Gastenveld is geworden ‘Share and Pass On’ , oftewel deel en geef door. Het idee is dat je dit breed kunt toepassen: het kan gaan om het delen en doorgeven van kennis, maar ook om het op een duurzame manier doorgeven van de aarde aan ons nageslacht, of om het delen van (schaarse) middelen zoals in sommige gevallen water en voedsel.

Een mooi initiatief om jongeren bewust te maken van en creatief na te laten denken over de Global Goals!

Deel dit nieuwsartikel op