Gemeente Rheden ontving op vrijdag 18 januari jl. de prijs voor de meest inspirerende Global Goals gemeente van Nederland. Minister Kaag van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking en de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG), de heer Van Zanen, overhandigden de prijs tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de VNG International.

De jury was lovend over de wijze waarop de gemeente Rheden dit naar haar inwoners, ondernemers en onderwijs vertaalt. In het juryrapport staat dat de gemeente Rheden zelfs wereldwijd als een ‘best practice’ kan worden gezien.

Wethouder Dorus Klomberg is blij met de prijs: “Dit is een prachtige beloning voor iedereen die binnen onze gemeente zijn of haar bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het terugdringen van ongelijkheid, een leefbare en veilige omgeving, duurzame productie en consumptie en het bestrijden van klimaatverandering.”

Sinds 2018 is de gemeentelijke organisatie volledig gebaseerd op clusters van Global Goals en kan daardoor als een uniek voorbeeld worden beschouwd. De jury gaf aan dat de gemeente Rheden nu al voldoet aan de verwachtingen van de VNG International ten aanzien van het toepassen van de Global Goals binnen de lokale overheid voor 2030!

Gemeenteraad in gesprek over de Global Goals

Op 2 oktober 2018 heeft de gemeenteraad zich verder georiënteerd op de Global Goals. Portefeuillehouder in het College, de heer Dorus Klomberg, heeft de gemeenteraad meegenomen in de betekenis van de Global Goals benadering voor de inwoners, ondernemers en het ambtelijk apparaat. Een ondernemer uit de gemeente en de voorzitter van een werkgroep uit één van de wijken vertelden over hun motivatie en inspiratie. De avond werd afgesloten met een vido-bijdrage van de burgemeester van Oss, mevrouw Wobine Buijs. Zij ging in op de rol van de Raad.

Rheden Schoon!

 

RHEDEN 4 GLOBAL GOALS

Gemeente Rheden is een Global Goals gemeente. In Rheden worden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen omarmd en vertaald naar beleid en uitvoering. De Global Goals moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Verschillende projecten en activiteiten in de gemeente Rheden leveren hier een bijdrage aan.

WAT ZIJN DE GLOBAL GOALS?

 

 

Rheden in actie

Nieuws uit Rheden

 

WAT ZIJN DE GLOBAL GOALS EIGENLIJK?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te realiseren.

 

Global Goals